یک شرکت تولیدی و صنعتی برای تکمیل کادر فروش خود، فراخوان استخدام داد.
یک شرکت بازرگانی مهندسی بین‌المللی برای تکمیل کادر خود فراخوان استخدام داد.
شرکت خوش یانار سهند از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.
یک گروه رسانه‌ای در بخش‌های مختلف فراخوان استخدام داد.
گروه شرکت‌های خسرو مدیسا طب در چند گروه شغلی استخدام می‌کند.