تصاویر صفحه نخست روزنامه‌‌های امروز (چهارشنبه، 22 آذر) در قسمت پایین، قابل مشاهده است:

 

 

 

انتهـــــــــــــــــــــــــای پیـــــــــــــــــــــــــام

منبع خبر، بخش اخبار دانشگاه ها، خبرگزاری فارس

http://www.farsnews.com/13960921001967