اين برنامه با همكاري و مشاركت دانشگاه و شوراي اسلامي شهر و  جمعيت هلال احمر شهرستان به منظور پاكسازي اين طبيعت زيبا در تاريخ 95/5/27 برگزار مي گردد .