آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

با همکاری آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد دانش بنیان برگزار می کند:

دوره مهارت های آشنایی با فرایند ساختمان( دوره مقدماتی مدیر اجرایی ساختمان)

 

محتوای دوره آموزشی:

1-   آشنایی با نظامات اداری و قوانین و مقررات مرتبط با حوزه ساختمان

2-  چگونگی شروع عملیات ساختمانی

3- مراحل گودبرداری، اجرای سازه نگهبانو اجرای فنداسیون

4- آشنایی با روش های اجرای اسکلت بتنی و فولادی

5-  آشنایی با مراحل اجرای سفت کاری و نازک کاری ساختمان

6- آشنایی با اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی

7- آشنایی با اصول مدیریت و کنترل پروژه

8- ایمنی و حفاظت و بهداشت حرفه ای در کارگاه

9-  شیوه گزارش نویسی و مکاتبات کارگاهی

10-بازدید از پروزه های در دست ساخت

« با ارائه گواهینامه معتبرعلمی »

از دانشجویان و علاقه مندان جهت ثبت نام دعوت بعمل می آید.

مکان ثبت نام: دانشکده علوم انسانی- طبقه اول شرقی- مرکز مشاوره دانشجویی و یا با شماره 34240381-017 تماس حاصل نمایید.