مخابرات شهید قندی از جمعه ۱۰ آذرماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید مطهری با پیش شماره های ۸۸۱۰، ۸۸۵ و ۸۸۷۰ الی ۸۸۷۲ در محدوده خیابان های سید جمال الدین اسدآبادی، بیستون، دهم و چهاردهم به مدت ۱۲ ساعت و در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های ۳۳۷۴ الی ۳۳۷۷ و ۳۳۳۷ الی ۳۳۳۹ در محدوده خیابان های غیوری، گلستان دوم، مالک اشتر، فدائیان اسلام و کوچه های شهید تاجیک و ۸ متری نصر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

در همین حال مشترکان مرکز مخابرات شهید کرمی با پیش شماره های ۶۶۲۰ الی ۶۶۲۴ و ۶۶۲۹ الی ۶۶۳۱ در محدوده خیابان های پژاوند، آیت ا... سعیدی، پژاند و شهید احمد حسینی نیز تا ۳ روزآینده در ارتباط تلفنی خود با اختلال روبرو می شوند.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات توحید از ساعت ۱ بامداد ۹ دی ماه به مدت ۴ ساعت و ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید قندی از ساعت ۲ بامداد ۱۰ دی ماه به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه خواهد بود.