در راستاي ارتقاي مهارت هاي زندگي و رضايت از زندگي و شاد زيستن ، مركز مشاوره دانشجويي با همكاري دفتر آموزش هاي كوتاه

مدت، اقدام به برگزاري كارگاه هاي آموزشي« مهارتهاي زناشويي » و « مهارتهاي فرزندپروري»  و... نموده است.

مکان ثبت نام: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول- دانشکده علوم انسانی- طبقه اول شرقی- مرکز مشاوره دانشجویی و یا با

شماره 34240381-017 تماس حاصل نمایید.« با ارائه گواهينامه معتبر و رسمي سازمان بهزيستي و دانشگاه آزاد »


« شركت براي عموم خانواده ها آزاد است »