خدمات و تسهیلات اعضای کانون فارغ التحصیلان:
1) عضویت در بانک اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلي آبادكتول
2) دعوت به جشن ها و گردهمایی های عمومی
3) دعوت به سمینارهای آموزش عمومی
4) صدور کارت شناسایی معتبر فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلي آبادكتول
5) امکان بهره برداری از کتابخانه و امکانات آموزشی، پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلي آبادكتول
6) امکان حضور در بازدیدهای علمی و تخصصی
7) امكان بهره برداري از استخر و امكانات ورزشي سالن هاي دانشگاه
8) شركت در دوره هاي آموزش تخصصي كوتاه مدت و صدور گواهي نامه
9) اعطاي امتياز به دانش آموختگان در مناقصه هاي واحد