کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1379 بر اساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و ثبت قانونی تشکیل شده است که با  مساعدت وپشتیبانی  جناب آقاي دکتر اسفندیاری مقدم رياست محترم دانشگاه، سايت کانون دانش آموختگان (فارغ التحصيلان) دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلي آبادكتول به منظور فراهم نمودن ارتباط موثر و مستمر با دانش آموختگان دانشگاه راه اندازي گرديد.
اميد است از اين طريق بتوانيم ضمن گسترش ارتباط ميان دانش آموختگان و بهره گيري از ظرفيت ها وپتانسيل هاي اين قشر فرهيخته در ادوار مختلف دانشگاه گام هاي مفيدي در دست يابي سريعتر به اهداف عالي دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد كتول برداريم.
کانون دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد كتول تلاش خواهد کرد زمینه مشارکت دانش آموختگان دانشگاه را در فعالیتهای علمی و فرهنگی فراهم سازد تا از این طریق به مهارت آنان بیفزاید و آخرین دستاوردهای علمی را در اختیار آنان قرار دهد و جامعه را از توانمندیها و استعدادهای بالقوه بهره‌مند کند.
کانون دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي علي آبادكتول همچون پل ارتباطی میان این جامعه و جمعیت دانش آموختگان ، ایفای نقش میکند و با شناسایی استعدادها و توانمندی‌های اعضاء و شناخت نیازهای جامعه در خدمت دانش آموختگان خواهد بود.
بررسی و ایجاد زمینه جذب دانش آموختگان دانشگاه در بازار کار، مطالعه و تحقیق در مسائل اقتصادی و اجتماعی و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه برنامه های توسعه و عمران، مشارکت دانش آموختگان در رشد کمی و کیفی دانشگاه، آگاهی دانشگاه از میزان و کیفیت کارایی دانش آموختگان به منظور بهبود برنامههای آموزشی و پژوهشی و ترویج دانش و فنآوری نیز از دیگر هدفهای کانون دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد كتول است.